Foto: Finn Arild Bystrøm-Tinn Kommune

Verdensarvtilskudd

Foto: Per Berntsen

 12.12.2017 10:16  Skriv ut

Borgerlige vigsler

Fra 1. januar 2018 har ordfører og varaordfører vigselsmyndighet i Tinn kommune

Fra og med 1. januar 2018 er det kommunen som har ansvaret for gjennomføring av borgerlig vigsel.

Kriterier/vilkår
Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg.  Se kapittel 1 i ekteskapsloven.

Les mer

Sist Oppdatert:  11.12.2017 14:07  Skriv ut
solspeilselfie

Solspeil


Sist Oppdatert:  30.11.2017 09:07  Skriv ut
Mariespelet

Hva skjer i Tinn kommune

Foto: Johannes Granseth

Sist Oppdatert:  09.10.2017 10:58  Skriv ut